Overige meubelstukken

Preekstoel en bijbels
De uit 1773 stammende, in rococostijl vervaardigde preekstoel is een geschenk van Hobius de Krijger, aan wie het gedicht boven één der deuren is gewijd. Zijn naam staat op het klankbord.
De kanselbijbel is uit 1892; de bijbels in de kerkenraadsbanken zijn uit 1927.

Votiefscheepje
Het scheepje dat in de kerk voor het orgel hangt dateert van 1806. Het is een model van een konvooischip, zoals er omstreeks 1724 enige op de rede van Brouwershaven lagen om de koopvaardijschepen te begeleiden en te beschermen tegen kapers.

Avondmaalstafel
De avondmaalstafel voor de kansel met de bijhorende banken zijn uit 1600, evenals de banken rond de pilaren. De donkere Herenbanken zijn vervaardigd in 1779. De overige banken dateren van na de restauratie in 1963.
De beide kaarsenkronen, gemaakt door Krijn Andries, zijn uit 1644.

Altaren
In het koor, ofwel de wandelkerk, stond eens het hoofdaltaar, gewijd aan Petrus en Paulus. In de nissen stonden de altaren der gilden.
In 1779 werd een afscheiding gemaakt tussen koor- en preekkerk, een geschenk van Ds. Westerhout, aan wie het gedicht ‘Gedachtenis’ gewijd is, dat in de kerkruimte hangt.
Bij de restauratie van 1963 werd deze afscheiding gedeeltelijk verwijderd, waardoor een prachtige ruimte- en lichtwerking ontstond.