Organisatie

Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk
De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk werd opgericht in 1996 door de kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde gemeente te Brouwershaven. De stichting heeft tot doel te bevorderen dat De Nicolaas in overeenstemming blijft met haar oorsprong en bestemming. Mede gelet op de betekenis die zij thans heeft voor de samenleving, zal het kerkgebouw vooral fungeren als een ontmoetingsplaats. Zonder andere aspecten uit te sluiten zal deze ontmoeting in ieder geval plaatsvinden op godsdienstig, maatschappelijk en cultureel vlak.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:

  • het beheren en in goede staat houden van De Nicolaas en dit gebouw als beschermd historisch monument van nationale betekenis te doen voortbestaan
  • het beschikbaar stellen van De Nicolaas voor kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten
  • het beschikbaar stellen van De Nicolaas voor andere bijeenkomsten van plaatselijk of nationaal belang, voor tentoonstellingen op cultureel gebied en voor muziekuitvoeringen, voor congressen, lezingen en ontvangsten, alles voor zover het gebruik van het kerkgebouw door de Protestantse Gemeente te Brouwershaven, de huidige eigenaar, dat toestaat.

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk beoogt met de openstelling van De Nicolaas voor culturele evenementen, viering bijeenkomsten en bezichtiging de leefbaarheid in kern en regio (toerisme: bezienswaardigheid en slechtweervoorziening) te behouden en – indien mogelijk  – een impuls te geven.

De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk heeft  vanwege haar rol bij de bescherming van nationaal erfgoed de door de Belastingdienst toegekende status van Culturele ANBI. Hierdoor is het aantrekkelijk om de Stichting een schenking te doen of een bedrag na te laten. Een schenking aan een Culturele ANBI is voor 125% aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Het RSIN / fiscaal nummer van de Stichting is 804644743.
Het Kamer van Koophandel nummer van de Stichting is 41115257.

Het bestuur van de Stichting is per 1 oktober 2023 als volgt samengesteld:

  • Huib Tieleman, voorzitter
  • Jan Klijnsma, secretaris
  • Giljam Bil, penningmeester
  • Jan Slager sr., technische zaken
  • Iman Padmos, alg. bestuurslid

Alle bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun taken en bijkomende activiteiten onbezoldigd. Dus zonder enige financiële vergoeding.

Correspondentieadres: Heereweg 23, 4317 AJ Noordgouwe of via e-mail: info@grotekerkbrouwershaven.nl

Inzake het onderhoud van De Nicolaas en noodzakelijk geachte (bouwkundige) aanpassingen laat de Stichting zich o.a. adviseren door SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland). Voor haar planmatig onderhoud volgt strikt de aanbevelingen in de rapportages van Monumentenwacht Zeeland.

De Stichting exploiteert De Nicolaas vrijwel zonder subsidies van overheidswege en ontvangt slechts een gedeeltelijke vergoeding (60%) voor het onderhoud vanuit het Nationaal Restauratiefonds van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De resterende onderhoudskosten moeten uit eigen middelen worden betaald.

 

Vriend van De Nicolaas

Wilt u de Stichting helpen bij het bereiken van haar doelen, meldt u zich dan aan als Vriend van De Nicolaas.

Vriendschap komt naar onze mening van twee kanten. Daarom bieden wij onze Vrienden diverse kortingen aan op producten en evenementen. Tevens ontvangen onze Vrienden de gratis Nieuwsbrief en worden zij uitgenodigd voor een gezellige Vriendenmiddag.
Aanmelden kan via de Vriendensite

Ook uw incidentele bijdrage in de kosten van instandhouding van De Nicolaas is meer dan welkom en wordt graag tegemoet gezien op bankrekening IBAN: NL 13 RABO 0375102507 ten name van Stichting Grote of St. Nicolaaskerk te Brouwershaven.